× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach
Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1